Predikanten, voltallige kerkenraad en wijkindeling

Kerkenraad – Predikanten ouderlingen en diakenen

Predikanten

Dominee - wijk west J.Holtslag Kerkweg 1b 0184-651361 dominee@holtslag.org

Predikant – wijk west
Moderamen
J. Holtslag
Kerkweg 1b
0184-651361
dominee @ holtslag.org

Predikant - wijk oost M. Dubbelman Heul 34 0184-632133 m.dubbelman@filternet.nl

Predikant – wijk oost
Lid Moderamen
M. Dubbelman
Heul 34
0184-653310
m.dubbelman @filternet.nl

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de navolgende personen.
Preses :  Ouderling – B.M van Genderen
Assessor : Ds. J. Holtslag, Predikant
Scriba : A.J. Overduin
Lid : Ds. M. Dubbelman, Predikant
Lid : E Bhore, Ouderling -Kerkrentmeester
Lid : J.D. Verspuij, Diaken/Voorzitter Diaconie

Ouderling- Preses Kerkenraad B.M. van Genderen Muisbroekseweg 16a Giessenburg 0184-652832 basvangenderen@planet.nl

Dominee - wijk oost M. Dubbelman Heul 34 0184-632133 m.dubbelman@filternet.nl

Predikant – wijk oost />Lid Moderamen
M. Dubbelman
Heul 34
0184-632133
m.dubbelman@filternet.nl

Dominee - wijk west J.Holtslag Kerkweg 1b 0184-651361 dominee@holtslag.org

Predikant – wijk West
Assesor Moderamen
J. Holtslag
Kerkweg 1b
0184-651361
dominee @ holtslag.org

Wijkouderling Scriba Moderamen A.j.Overduin Willem de Zwijgerlaan 21 0184-652399 arjan.overduin@zonnet.nl

Wijkouderling
Scriba Moderamen
A.J. Overduin
Willem de Zwijgerlaan 21 0184-652399
arjan.overduin@zonnet
.nl

E.Bohré Ouderling/Kerkrentmeester Wetering 24 0184-651960 borhejong@ziggo.nl

Ouderling-kerkrentmeester Lid moderamen E. Bohré, Wetering 24
bohrejong@hetnet.nl

Diaken – Voorzitter J.D .Verspuij Bovenkerkseweg 3a 0184-651445 verspuij@hetnet.nl

Diakenen

Diaken – Voorzitter J.D .Verspuij Bovenkerkseweg 3a 0184-651445 verspuij@hetnet.nl

Diaken J. Dijkgraaf Van Brederodestraat 26 Giessenburg 0184- ……… joostdijk86@hotmail.com

Diaken H.C. Kool Van Hardenbroekstraat 9 0184-633836 heroldkool@hotmail.com

Diaken
H.C. Kool
Van Hardenbroekstraat 9
0184-633836
heroldkool@hotmail.com

Diaken J.M. van Oenen Wilhelminalaan 35 0184-635858 jaapvanoenen@planet.nl

Diaken/Penningmeester
J.M. (Jaap) van Oenen
Peursumseweg 9
0184-635858
penningmeesterdiaconie
@hervormdgiessenburg.nl

Diaken J.M.Koekoek Van Wenastraat 2 0184-630294 j.koekkoek10@kpnplanet.nl

Diaken/Jeugddiaken
J.M. Koekoek
Van Wenastraat 2
0184-630294
j.koekkoek10@kpnplanet.nl

Ouderlingen

Ouderling – Kerkrentmeester G.T. de Jong j. van Stolberglaan 13 0184-654920 gt.dejong@hotmail.com

Ouderling ouderenwerk J.h. v. Wijngaarden Giessenlaan 1d 0184-651829 j.vanwijngaard@hetnet.nl

Wijk ouderling W. van Beuzekom Peursemseweg 121 Giessenburg 0184-652902 vanbeuzekomwim@gmail.com

Wijkouderling J.W. Faro Wilhelminalaan 44 0184-651708 sfaro@hetnet.nl

Ouderling / VT / G.Pesselse Bovenkerkseweg 44a 0184-659865 bert@pesselse.nl

Ouderling V&T
G. Pesselse Bovenkerkseweg 44a
0184-659865
bert@pesselse.nl

Wijkouderling Scriba Moderamen A.j.Overduin Willem de Zwijgerlaan 21 0184-652399 arjan.overduin@zonnet.nl

Wijkouderling
Scriba Moderamen
A.J. Overduin
Willem de Zwijgerlaan 21 0184-652399
arjan.overduin@zonnet
.nl

Evangelisatieouderling T. Visser Kerkweg8a 0184-653564 tvprive@gmail.com

Evangelisatieouderling
T. Visser
Kerkweg8a
0184-653564
tvprive@gmail.com

Jeugdouderling 12- J.H. in 't Veld Wilhelminalaan 30 0184-654565 j.int.veld14@kpnplanet.nl

Jeugdouderling 12-
J.H. in ’t Veld
Wilhelminalaan 30
0184-654565
j.int.veld14@kpnplanet.nl

Jeugdouderling 12+ G. van Wingerden Van Asperenstraat 12 0184-630020 g.vanwingerden@online.nl

Jeugdouderling 12+
G. van Wingerden
Van Asperenstraat 12
0184-630020
g.vanwingerden@online.nl

Ouderling W. de Kuiper Slingelandseweg 11 0184-651098 w.dekuiper@kpnmail.nl

Wijkouderling
W. de Kuiper Slingelandseweg 11
0184-651098
w.dekuiper@kpnmail.nl

Wijkouderling A. de Kuiper j.r Slingelandseweg 7 0184-653713 adriaandekuiper@outlook.com

Wijkouderling B. de Hoop Peursumseweg 65 0184-651934 bdehoop59@gmail.com

Wijkouderling
B. de Hoop Peursumseweg 65
0184-651934
bdehoop59@gmail.com

Wijkouderling N.A. Zwijnenburg Van Marlotstraat 23 0184-654333 nicozmc@kpnmail.nl

Wijkouderling
N.A. Zwijnenburg
Van Marlotstraat 23 0184-654333
nicozmc@kpnmail.nl

Wijkouderling W.in't Veld Van Brederodestraat 26 0184-654545 wfintveld@hetnet.nl

Wijkouderling
W. in’t Veld
Van Brederodestraat 26 0184-654545
wfintveld@hetnet.nl

A. de Jong Wijkouderling Van Drenckwaertstraat 17 0184-634824 jong.terlouw@hetnet.nl

Wijkouderling
 A. de Jong
Van Dreckwaertstraat 17
0184-634824 jong.terlouw@hetnet.nl

B.W.Vollmuller Wijkouderling Bogerd 8 0184-652517 bwvollmuller@ziggo.nl

Wijkouderling B.W. Vollmuller
Bogerd 8
0184-652517
bwvollmuller@ziggo.nl

Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester E. de Bruin

Ouderling-kerkrentmeester
D.A. de Bruin /
0184-630627
edebruijn@hervormd-
giessenburg.nl

E.Bohré Ouderling/Kerkrentmeester Wetering 24 0184-651960 borhejong@ziggo.nl

Ouderling-kerkrentmeester E. Bohré, Wetering 24
bohrejong@hetnet.nl

Ouderling-Kerkrentmeester A.de Bruin Drijverschuit42 Hardinxveld-Giessendam 0184-611189 krm.giessenburg@ziggo.nl

 

Wijkindeling

Straten wijk oost Ouderling
d’Ablaing van Giessenburgstraat J. van Wijngaarden
A. van Gentstraat B. de Hoop
A.A.M van Langeraadweg B. de Hoop
Bredero’s Hof (van Hardenbroekstraat) J. van Wijngaarden
Brugstraat W. in’t Veld
De Bootstraat A.de Kuiper. jr
Doetsevliet B.W. Vollmuller
Doetseweg B.W. Vollmuller
Dorpstraat 2-66 en 3-57 B.W. Vollmuller
Dorpstraat 72-108 en 59-101 W.F.in’t Veld
Giessenlaan 1-17 en 2-24a S.Faro
Giessenlaan 19-67 en 28-88 W.F. in’t Veld
Gorinchem B. de Hoop
Hoornaar W. van Beuzekom
Kerkhoflaan W.F. in’t Veld
Kerkweg 2-8b W.F. in’t Veld
Kerkweg 1b-1d B.W.Vollmuller
Kerkweg 3a en verder oneven B. de Hoop
Landscheiding B. de Hoop
Lisdodde B.W. Vollmuller
Lijnbaan W.F. in’t Veld
Lijnbaanplein W.F. in’t Veld
Muisbroekseweg W. van Beuzekom
Noordeloos W. van Beuzekom
Parallelweg Giessenburg B. de Hoop
Peursemseweg W. van Beuzekom
Pijlkruid B.W. Vollmuller
Randlaan S.Faro
Schoolstraat S.Faro
Schuitemakersweg B. de Hoop
Sleeuwijk B. de Hoop
Slingelandseweg W. van Beuzekom
Smoutjesweg W. van Beuzekom
Taets van Amerongenstraat A.de Kuiper. jr
Van Brederodestraat Exclusief Brederode’s Hof A.de Kuiper. jr
Van Delftstraat A.de Kuiper. jr
Van Drenckwaertstraat B. de Hoop
Van Hardenbroekstraat B. de Hoop
Van Wenastraat A.de Kuiper. jr
Vlietstraat W. van Beuzekom
Waterkant B.W. Vollmuller
Straten wijk West Ouderling
Ambachtsweg A.J. Overduin
Boezem N.A. Zwijnenburg
Bogerd A. de jong
Bovenkerkseweg W. de Kuiper
Bredero’s Hof Van Brederodestraat J. van Wijngaarden
Burgemeester Van der Bruggelaan A.J. Overduin
C.M.van Houwelingenweg A.J. Overduin
Diep N.A. Zwijnenburg
Emmalaan S.Faro
Hardinxveld -Giessendam W. de Kuiper
Heul N.A. Zwijnenburg
Johan de Kreijstraat N.A. Zwijnenburg
Juliana van Stolberglaan A.J. Overduin
Kerkweg 10-26 A.J. Overduin
Leerdam B. de Hoop
Liesveld A. de jong
Meanderhof W. de Kuiper
Neerpolderseweg W. de Kuiper
Nijverheidsweg A.J. Overduin
Oranjelaan S.Faro
Prins Bernhardlaan A.J. Overduin
Sliedrecht W. de Kuiper
Sluis N.A. Zwijnenburg
Wetering A.J. Overduin
Wilhelminalaan A. de jong
Willem de Zwijgerlaan S.Faro
75-80 Jarigen J. van Wijngaarden
De Lange Wei, Hardinxveld-Giessendam J. van Wijngaarden