Predikanten, voltallige kerkenraad en wijkindeling

Predikanten

Dominee - wijk west J.Holtslag Kerkweg 1b 0184-651361 dominee@holtslag.org

Predikant – wijk west
Moderamen
J. Holtslag
Kerkweg 1b
0184-651361
dominee @ holtslag.org

Predikant - wijk oost M. Dubbelman Heul 34 0184-632133 m.dubbelman@filternet.nl

Predikant – wijk oost
Moderamen
M. Dubbelman
Heul 34
0184-653310
m.dubbelman @filternet.nl

Moderamen

Het moderamen bestaat uit de navolgende personen.
Preses : G. Pesselse, Ouderling
Assessor : Ds. M. Dubbelman, Predikant
Scriba : J. de Vogel, Ouderling
2e Scriba : A.J. Overduin, Ouderling
Lid : Ds. J. Holtslag, Predikant
Lid : D.A. de Bruijn, Ouderling -Kerkrentmeester
Lid : J.D. Verspuij, Diaken/Voorzitter Diaconie

Moderamen

Ouderling / VT / Praeses G.Pesselse Bovenkerkseweg 44a 0184-659865 bert@pesselse.nl

Ouderling V&T / Preses Moderamen
G. Pesselse Bovenkerkseweg 44a
0184-659865
bert@pesselse.nl

Dominee - wijk oost M. Dubbelman Heul 34 0184-632133 m.dubbelman@filternet.nl

Predikant – wijk oost Assessor Moderamen
M. Dubbelman
Heul 34
0184-632133
m.dubbelman@filternet.nl

Scriba J. de Vogel Van Marlotstraat 53 0184-652527 scriba@hervormdgiessenburg.nl

Scriba Moderamen
J. de Vogel
Van Marlotstraat 53
0184-652574
scriba@hervormd-
giessenburg.nl

Wijkouderling 2e Scriba Moderamen A.j.Overduin Willem de Zwijgerlaan 21 0184-652399 arjan.overduin@zonnet.nl

Wijkouderling
2e Scriba Moderamen
A.J. Overduin
Willem de Zwijgerlaan 21 0184-652399
arjan.overduin@zonnet
.nl

Dominee - wijk west J.Holtslag Kerkweg 1b 0184-651361 dominee@holtslag.org

Predikant – wijk West
Lid Moderamen
J. Holtslag
Kerkweg 1b
0184-651361
dominee @ holtslag.org

Ouderling-kerkrentmeester E. de Bruin

Ouderling-kerkrentmeester
Lid Moderamen
D.A. de Bruin /
0184-630627
edebruijn@hervormd-
giessenburg.nl

Diaken Voorzitter Diakonie Lid Moderamen J.Verspuij Bovenkerkseweg 3a 0184-651445 verspuij@hetnet.nl

Diaken
Voorzitter Diakonie
Lid Moderamen
J.D. Verspuij
Bovenkerkseweg 3a
0184-651445
verspuij@hetnet.nl

Diakenen

Diaken Voorzitter Diakonie Lid Moderamen J.Verspuij Bovenkerkseweg 3a 0184-651445 verspuij@hetnet.nl

Diaken
Voorzitter Diaconie
Lid Moderamen
J.D. Verspuij
Bovenkerkseweg 3a
0184-651445
verspuij@hetnet.nl

Diaken H.C. Kool Van Hardenbroekstraat 9 0184-633836 heroldkool@hotmail.com

Diaken
H.C. Kool
Van Hardenbroekstraat 9
0184-633836
heroldkool@hotmail.com

Diaken J.M. van Oenen Wilhelminalaan 35 0184-635858 jaapvanoenen@planet.nl

Diaken/Penningmeester
J.M. (Jaap) van Oenen
Peursumseweg 9
0184-635858
penningmeesterdiaconie
@hervormdgiessenburg.nl

Diaken A.K. deLooff Bovenkerkseweg 62 0184-653136 arjandelooff@gmail.com

Diaken/Secretaris
A.K. de Looff
Bovenkerkseweg 62
0184-653136
arjandelooff@gmail.com

Diaken J.M.Koekoek Van Wenastraat 2 0184-630294 j.koekkoek10@kpnplanet.nl

Diaken/Jeugddiaken
J.M. Koekoek
Van Wenastraat 2
0184-630294
j.koekkoek10@kpnplanet.nl

Ouderlingen

Evangelisatieouderling T. Visser Kerkweg8a 0184-653564 tvprive@gmail.com

Evangelisatieouderling
T. Visser
Kerkweg8a
0184-653564
tvprive@gmail.com

Jeugdouderling 12- J.H. in 't Veld Wilhelminalaan 30 0184-654565 j.int.veld14@kpnplanet.nl

Jeugdouderling 12-
J.H. in ’t Veld
Wilhelminalaan 30
0184-654565
j.int.veld14@kpnplanet.nl

Jeugdouderling 12+ G. van Wingerden Van Asperenstraat 12 0184-630020 g.vanwingerden@online.nl

Jeugdouderling 12+
G. van Wingerden
Van Asperenstraat 12
0184-630020
g.vanwingerden@online.nl

Wijkouderling A. de Bruijn Van Hardenbroekstraat 1 0184-651998 aenc.debruijn@hetnet.nl

Wijkouderling
A. de Bruijn
Van Hardenbroekstraat 1
0184-651998
aenc.debruijn@hetnet.nl

Wijkouderling W.T. Venis Burgmeester Van der Bruggelaan 8 0184-634631 wilco.venis@gmail.com

Wijkouderling
W.T. Venis
Burgemeester Van der Bruggelaan 8
0184-634631
wilco.venis@gmail.com

Diaken J.Verspuij Bovenkerkseweg 3a 0184-651445 verspuij@hetnet.nl

Wijkouderling
G.W. Verspui
Heul 44
0184-653802
genjverspui@outlook.com

Ouderling W. de Kuiper Slingelandseweg 11 0184-651098 w.dekuiper@kpnmail.nl

Wijkouderling
W. de Kuiper Slingelandseweg 11
0184-651098
w.dekuiper@kpnmail.nl

Wijkouderling B. de Hoop Peursumseweg 65 0184-651934 bdehoop59@gmail.com

Wijkouderling
B. de Hoop Peursumseweg 65
0184-651934
bdehoop59@gmail.com

Wijkouderling N.A. Zwijnenburg Van Marlotstraat 23 0184-654333 nicozmc@kpnmail.nl

Wijkouderling
N.A. Zwijnenburg
Van Marlotstraat 23 0184-654333
nicozmc@kpnmail.nl

Wijkouderling W.in't Veld Van Brederodestraat 26 0184-654545 wfintveld@hetnet.nl

Wijkouderling
W. in’t Veld
Van Brederodestraat 26 0184-654545
wfintveld@hetnet.nl

W.Kwakernaak Wijk ouderling Wetering 13 0184-652414 woutencobykwakernaak@gmail.com

Wijkouderling
W.Kwakernaak
Wetering 13
0184-652414
woutencobykwakernaak
@gmail.com

A. de Jong Wijkouderling Van Drenckwaertstraat 17 0184-634824 jong.terlouw@hetnet.nl

Wijkouderling
 A. de Jong
Van Dreckwaertstraat 17
0184-634824 jong.terlouw@hetnet.nl

B.W.Vollmuller Wijkouderling Bogerd 8 0184-652517 bwvollmuller@ziggo.nl

Wijkouderling B.W. Vollmuller
Bogerd 8
0184-652517
bwvollmuller@ziggo.nl

Kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester E. de Bruin

Ouderling-kerkrentmeester
D.A. de Bruin /
0184-630627
edebruijn@hervormd-
giessenburg.nl

E.Bohré Ouderling/Kerkrentmeester Wetering 24 0184-651960 borhejong@ziggo.nl

Ouderling-kerkrentmeester E. Bohré, Wetering 24
bohrejong@hetnet.nl

T.v.Houwelingen Ouderling Kerkrentmeester Rivierdijk 39 ( H.veld) 0184-618920 ton@houwelingen-giessenburg.nl

Ouderling-kerkrentmeester  T. van Houwelingen,
Rivierdijk 39 ( H.veld)
0184-618920
ton@houwelingen-giessenburg.nl

J. Dijksman Ouderling Kerkrentmeester Slingelandseweg 19 0184-651626 t.dijksman2@kpnplanet.nl

Ouderling-kerkrentmeester J. Dijksman,
Slingelandseweg 19
0184-651624
t.dijksman2@kpnplanet.nl

 

Wijkindeling

Straten wijk oost Ouderling
d’Ablaing van Giessenburgstraat A. de Bruijn
A. van Gentstraat B. de Hoop
A.A.M van Langeraadweg B. de Hoop
Bredero’s Hof (van Hardenbroekstraat) A. de Bruijn
Brugstraat W. in’t Veld
De Bootstraat W.T. Venis
Doetsevliet B.W. Vollmuller
Doetseweg B.W. Vollmuller
Dorpstraat 2-66 en 3-57 B.W. Vollmuller
Dorpstraat 72-108 en 59-101 W.F.in’t Veld
Giessenlaan 1-17 en 2-24a G.W. Verspui
Giessenlaan 19-67 en 28-88 W.F. in’t Veld
Gorinchem B. de Hoop
Hoornaar W. Kwakernaak
Kerkhoflaan W.F. in’t Veld
Kerkweg 2-8b W.F. in’t Veld
Kerkweg 1b-1d B.W.Vollmuller
Kerkweg 3a en verder oneven B. de Hoop
Landscheiding B. de Hoop
Lisdodde B.W. Vollmuller
Lijnbaan W.F. in’t Veld
Lijnbaanplein W.F. in’t Veld
Muisbroekseweg W. Kwakernaak
Noordeloos W. Kwakernaak
Parallelweg Giessenburg B. de Hoop
Peursemseweg W. Kwakernaak
Pijlkruid B.W. Vollmuller
Randlaan G.W. Verspui
Schoolstraat G.W. Verspui
Schuitemakersweg B. de Hoop
Sleeuwijk B. de Hoop
Slingelandseweg W. Kwakernaak
Smoutjesweg W. Kwakernaak
Taets van Amerongenstraat W.T.Venis
Van Brederodestraat Exclusief Brederode’s Hof W.T. Venis
Van Delftstraat W.T. Venis
Van Drenckwaertstraat B. de Hoop
Van Hardenbroekstraat B. de Hoop
Van Wenastraat W.T. Venis
Vlietstraat W. Kwakernaak
Waterkant B.W. Vollmuller
Straten wijk West Ouderling
Ambachtsweg A.J. Overduin
Boezem N.A. Zwijnenburg
Bogerd A. de jong
Bovenkerkseweg W. de Kuiper
Bredero’s Hof Van Brederodestraat A. de Bruijn
Burgemeester Van der Bruggelaan A.J. Overduin
C.M.van Houwelingenweg A.J. Overduin
Diep N.A. Zwijnenburg
Emmalaan G.W. Verspui
Hardinxveld -Giessendam W. de Kuiper
Heul N.A. Zwijnenburg
Johan de Kreijstraat N.A. Zwijnenburg
Juliana van Stolberglaan A.J. Overduin
Kerkweg 10-26 A.J. Overduin
Leerdam B. de Hoop
Liesveld A. de jong
Meanderhof W. de Kuiper
Neerpolderseweg W. de Kuiper
Nijverheidsweg A.J. Overduin
Oranjelaan G.W. Verspui
Prins Bernhardlaan A.J. Overduin
Sliedrecht W. de Kuiper
Sluis N.A. Zwijnenburg
Wetering A.J. Overduin
Wilhelminalaan A. de jong
Willem de Zwijgerlaan G.W. Verspui
75-80 Jarigen A. de Bruijn
De Lange Wei, Hardinxveld-Giessendam A. de Bruijn