Vraagteken blauw Google

Vanuit Vorming en Toerusting zijn we op zoek naar onderwerpen voor de invulling van opvoedavonden in het nieuwe seizoen.
Zijn er dingen waar u tegenaan loopt, of waar u moeite mee heeft? Waar wilt u meer over te weten komen, en dan vooral gericht op thema’s rondom jeugd/jongeren en het gezin.

Als V&T willen we inventariseren wat er in onze gemeente leeft, zodat we hier één of meerdere toerustingsavonden over kunnen organiseren.

Graag ontvangen wij uw idee(ën)! U kunt dit doorgeven aan Wendy en Enrico van Tuijl, enricowendy@van-tuijl.com of op papier (Wetering 2).

Namens commissie Vorming & Toerusting