Zending

Om Jezus te verkondigen heeft de gemeente een missionaire opdracht, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld. Ter ondersteuning van die opdracht heeft de kerkenraad een zendingscommissie ingesteld. Deze verricht haar taken onder haar verantwoordelijkheid. De zendingscommissie brengt met name het zendingswerk buiten Nederland onder de aandacht.

Doelstelling

Als gemeente zijn we geroepen tot getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Dit klinkt door in het door Jezus Christus zelf gegeven zendingsbevel uit Mattheus 28:19;

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”.

De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het stimuleren van dit proces van bewustwording door ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen zodat deze gaat: Meebidden, Meeleven, Meegeven.

 Samenstelling

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal commissieleden. De voorzitter is lid van de kerkenraad, dit zorgt voor een goede wederzijdse relatie en snelle communicatie tussen commissie en kerkenraad. Er wordt 5 à 6 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen worden in notulen vastgelegd.

Bij projecten wordt een werkgroep gevormd waaraan naast commissieleden ook andere gemeenteleden kunnen deelnemen. De commissie is financiële verantwoording schuldig aan de diaconie.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende leden:

Naam Telefoonummer
Arjan de Looff 0184 – 65.31.36 Voorzitter
Josette Kemkes 0184 – 65.32.82 secretaris
Floor van der Rhee 0184 – 65.14.90 penningmeester
Corine van Oenen 0184 – 63.48.85
Amanda Holtslag 0184 – 65.13.61
Adriaan de Kuiper 0184 – 65.29.09
Arie Rietveld 0184 – 61.83.57
Corine van Selm 0184 – 65.30.75
Theo Zijderveld 0184 – 65.29.62

 

Samenwerking met organisaties

De zendingscommissie heeft contacten met verschillende organisaties die werken aan verspreiding van het evangelie en ondersteuning van vervolgde christenen in het buitenland. Met name worden genoemd: De Gereformeerde Zendingsbond, Open Doors en Stichting De Ondergrondse Kerk.

De GZB wil mensen bereiken met het Evangelie zodat mensen wereldwijd gaan leven zoals God dit heeft bedoeld. Door de GZB worden zendingswerkers  over de hele wereld uitgezonden om het evangelie te verkondigen. In de afgelopen jaren zijn we deelgenoot geweest van het zendingsechtpaar Tjerk en Marieke Visser. Zij hebben hun werkzaamheden voor de GZB in de zomer van 2016 afgerond. In de toekomst hopen we op dezelfde manier een zendingswerkers via de GZB te ondersteunen. Voor meer informatie over de GZB, zie www.gzb.nl

Het werk van Open Doors en de SDOK wordt ondersteund door regelmatig kaarten aan gemeenteleden uit te delen die kunnen worden verstuurd naar vervolgde christenen. Ook vragen we regelmatig hen te gedenken in het gebed. Daarnaast worden regelmatig kaarten verstuurd naar zendingswerkers van de GZB. Meer informatie over Open Doors kunt u vinden op www.opendoors.nl. Voor meer informatie over SDOK, zie www.sdok.nl.

Berichten

  • Zendingsbussen – Onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda 21:28 - 10-30 in Voorpagina

    De opbrengst van de zendingsbussen in de kerk zijn tijdens de maanden november en december bestemd voor de christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda (CEFORMI). Meer dan 60%...

  • Kerkproeverij! 19:14 - 07-4 in Voorpagina

    We gaan iets nieuws doen! In het weekend van 9 en 10 september 2017. Alle kerken samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden...

  • Toer voor het goede doel (IZB) 15:40 - 05-3 in Voorpagina

    Zaterdag 10 juni: Toer voor het goede doel, voor missionaire projecten IZB Zaterdag 10 juni wordt de ‘Toer voor het goede doel’ georganiseerd. Een fiets-sponsortocht, waarvan de opbrengst is bestemd...