Diaconie

Diaconaat betekent letterlijk: Dienst. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Diaconaat is ons handelen dat gericht is op het voorkomen, opheffen of verminderen van sociaal-maatschappelijke nood van mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. We zijn geroepen om iedereen bij te staan die hulp nodig heeft, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor. Zij proberen de gemeente te motiveren en toe te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4: 12). Zij doen diaconaat met de gemeente, niet in plaats van de gemeente.

Met de binnenkomende gelden is er aandacht voor:

 • De (eigen) directe omgeving. Geloofsgenoten/kerkleden, buren en plaatsgenoten.
 • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in eigen land.
 • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in de wereld.

Financiën en giften

Giften voor de diaconie aangekondigde projecten en noodhulp kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 t.n.v. diaconie NH kerk Giessenburg & Neder-Slingeland onder vermelding van het doel.

Personen

In de diaconie zitten de volgende personen:

 • Jan Verspuij
 • Arjan de Looff
 • Jaap van Oenen
 • Herold Kool
 • Jeroen Koekkoek

Heeft u een vraag of wilt u contact met de diaconie? Dat kan via het volgende email adres: diaconie@hervormdgiessenburg.nl. Of u neemt contact op met een van de diakenen:

Adressen en taakverdeling:

 

J.D. (Jan) Verspuij
Voorzitter, Contacten met gemeente en Sociaal Team, lid moderamen
Bovenkerkseweg 3a
0184 – 65 14 45
janverspuij@gmail.com

A.K. (Arjan) de Looff
Secretaris en wijkdiaken (oost)
Bovenkerkseweg 62
0184 – 65 31 36
diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Diaken/Penningmeester
J.M. (Jaap) van Oenen
Peursumseweg 9
0184-635858
penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl

H.C. (Herold) Kool
Wijkdiaken (west), Exodus en Rivas Pastorale zorg
Van Hardenbroekstraat 9
0184 – 63 38 36
heroldkool@hotmail.com

J.M. (Jeroen) Koekkoek
Jeugddiaken contactpersoon activteiten Immanuël en minder begaafden
Wilhelminalaan 17
0184 – 63 02 94
J.Koekkoek10@kpnplanet.nl

Berichten

 • World Servants: update 6:45 - 09-17 in Diaconie

  World servants: Inmiddels ligt de zomervakantie weer achter ons en gaan we vol enthousiasme ons volgende actie jaar in. De teller staat inmiddels op ongeveer 42.000 euro. Dat betekent dat...

 • Gastvrij aan tafel – 2017 20:25 - 12-4 in Diaconie

  Beste kerkleden en bewoners van Giessenburg, De kerstdagen komen er weer aan. We vieren de komst van Gods Zoon op aarde. Voor veel mensen ook een tijd van gezelligheid en...

 • Afrikaans restaurant 15:01 - 04-5 in Diaconie

  Zin in een avondje uit voor het hele gezin in ons eigen dorp? Dan is dit je kans. Want op vrijdagavond 19 mei wordt zaal 1 van de Rank omgetoverd...

 • Diaconiecollecte voor Open Doors 18:53 - 03-27 in Diaconie

  De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen...

 • Dementie: deel je zorg 16:46 - 02-24 in Diaconie

  Donderdagavond 16 maart 2017 om 20:00 in de “De Rank”, Dorpsstraat 55, 3381 AD Giessenburg. Vanuit de diaconie nodigen we iedere belangstellende uit voor deze voorlichtingsavond. Dementie is hard op weg volksziekte nummer...

 • Verslag kerstmaaltijd: Gastvrij aan tafel 9:35 - 12-30 in Diaconie

  Op tweede kerstdag is door de diaconieën van de Gereformeerde en Hervormde kerk een kerstmaaltijd georganiseerd voor mensen die deze dag graag in gezelschap doorbrachten.  Zes vrijwilligers uit beide kerken...

 • Diaconiecollecte leefgemeenschap Zilt 20:53 - 07-4 in Diaconie

  De diaconiecollecte is op zondag 10 juli bestemd voor de leefgemeenschap Zilt in Gorinchem.  Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De...

 • Flyer Diaconale hulpdienst 21:20 - 06-3 in Diaconale hulpdienst

  De nieuwe flyer van de diaconale hulpgroep is er! Download de flyer hieronder als pdf of klik op de afbeeldingen hieronder voor een groter formaat.    

 • Bent u beschikbaar? 19:49 - 05-25 in Diaconale hulpdienst

  Diaconale hulpdienst De diaconale hulpdienst heeft als doel als gemeente een helpende hand te bieden daar waar nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen...

 • Diaconiecollecte 29 mei: Woord en daad 9:16 - 05-16 in Diaconie

  De diaconiecollecte is op 29 mei bestemd voor de stichting Woord en Daad. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief....