College van Kerkrentmeesters

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ouderling-kerkrentmeester E. de Bruin

Ouderling-kerkrentmeester
D.A. de Bruin, Parallelweg 51 (H’veld), 0184-630627
edebruijn@hervormd-
giessenburg.nl

E. Bohré

Ouderling-kerkrentmeester E.K. Bohré, Wetering 24,    0184-651960 bohrejong@hetnet.nl

T.v.Houwelingen Ouderling Kerkvoogd Rivierdijk 39 ( H.veld) 0184-618920 ton@houwelingen-giessenburg.nl

Ouderling-kerkrentmeester           T. van Houwelingen, Rivierdijk 39 (H’veld),    0184-618920
ton@houwelingen-giessenburg.nl

J. Dijksman

Ouderling-kerkrentmeester           T. Dijksman, Slingelandseweg 19,    0184-651624
t.dijksman2@kpnplanet.nl

 

 

Kerkrentmeesters:

G. Kemkes (secretaris), Dorpstraat 11, 0184-653282, kemkes@hetnet.nl

J.M. van der Vlist, Bovenkerkseweg 14, 0184-653807, arjanvandervlist@yahoo.nl

H.P.A. Stam, van Wenastraat 12, 0184-653117, henkenjolandastam@hotmail.com

Commissie van bijstand:

E.M. Bos, Doetseweg 30, 0184-654643, emielenanjabos@hetnet.nl

H. Hardendood, van Delftstraat 18, 0184-653584, hendrikenanna@hotmail.com

G.T. de Jong, J. van Stolberglaan 13, 0184-654920, gt.dejong@hotmail.com

P.B. van Genderen, van Delftstraat 38, 0184-741030, patrick@famvangenderen.nl

J. Hakkesteegt, Van Marlotstraat 58, 0184-414385,  haksoft@xs4all.nl

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesterij is NL30 FVLB 0227077350.
Het rekeningnummer voor de nieuwe Rank is NL47 FVLB 0226120236.

Financiën

Per kwartaal wordt aan alle meerderjarige leden van onze kerkelijke gemeente een acceptgirokaart toegezonden.
Wij vragen uw financiële bijdrage en bestemmen deze voor de bekostiging van de erediensten, het pastoraat, de catechese, het onderhoud aan gebouwen en terreinen, en vele andere zaken.

 

Berichten

 • Kerk open op Open Monumenten-dag 6:52 - 08-30 in Kerkrentmeesters

  Op 9 september 2017 is het Open Monumenten-dag. De kerk is dan open tussen 10:00 en 16:00. Uiteraard bent u van harte welkom, ook als vaste gast!  

 • Beleidsplan 2017-2021: Spoor van leven 21:16 - 06-1 in Documenten

  Hierbij het beleidsplan, zoals op 7 juni 2017 gepresenteerd wordt om 19:30 in De Rank. Voor de periode 2017 tot en met 2021, met als titel Spoor van leven. Download...

 • ANBI-gegevens vernieuwd 19:45 - 02-13 in Kerkrentmeesters

  Graag willen we u er op wijzen dat de gegevens omtrent ANBI zijn bijgewerkt. De meeste recente versie vindt u op http://www.hervormdgiessenburg.nl/praktische-informatie/anbi/. Daar vindt u de officiele naam, het RSIN of...

 • KRM/CvB vergadering 16:56 - 05-16 in Kerkrentmeesters

  Dinsdagavond 17 mei vindt weer de maandelijkse KRM/CvB-vergadering plaats. Aanvang 20.00 uur in zaal 2 van De Rank

 • Activiteiten

  Bekijk alle activiteiten
  Vergadering KRM/CvB di 20 maart | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 17 april | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 15 mei | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 19 juni | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 17 juli | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 21 augustus | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 18 september | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 16 oktober | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 20 november | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 18 december | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 15 januari | 20:00 | De Rank
  Vergadering KRM/CvB di 19 februari | 20:00 | De Rank
  Bekijk alle activiteiten