College van Kerkrentmeesters

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

Ouderling-Kerkrentmeesters:

Ouderling-kerkrentmeester E. de Bruin

Ouderling-kerkrentmeester
D.A. de Bruin, Parallelweg 51 (H’veld), 0184-630627
edebruijn@hervormd-
giessenburg.nl

E. Bohré

Ouderling-kerkrentmeester E.K. Bohré, Wetering 24,    0184-651960 bohrejong@hetnet.nl

Ouderling – Kerkrentmeester C.A. de Bruin Drijverschuit 42 0184-611189 krm.giessenburg@ziggo.nl

Kerkrentmeesters:
G. Kemkes (secretaris), Dorpstraat 11, 0184-653282, kemkes@hetnet.nl

J.M. van der Vlist, Bovenkerkseweg 14, 0184-653807, arjanvandervlist@yahoo.nl

H.P.A. Stam, van Wenastraat 13,
0184-655317  hstam@hervormdgiessenburg.nl

 

Commissie van bijstand:

E.M. Bos, Doetseweg 30, 0184-654643, emielenanjabos@hetnet.nl

H. Hardendood, van Delftstraat 18, 0184-653584, hendrikenanna@hotmail.com

G.T. de Jong, J. van Stolberglaan 13, 0184-654920, gt.dejong@hotmail.com

P.B. van Genderen, van Delftstraat 38, 0184-741030, patrick@famvangenderen.nl

J. Hakkesteegt, Van Marlotstraat 58, 0184-414385,  haksoft@xs4all.nl

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesterij is NL15RABO0373704410.
Het rekeningnummer voor de nieuwe Rank is NL37RABO0373704402.

Financiën

Per kwartaal wordt aan alle meerderjarige leden van onze kerkelijke gemeente een acceptgirokaart toegezonden.
Wij vragen uw financiële bijdrage en bestemmen deze voor de bekostiging van de erediensten, het pastoraat, de catechese, het onderhoud aan gebouwen en terreinen, en vele andere zaken.