Moderamen

Het moderamen is de leiding van de kerkelijke bestuursraad. De vergaderingen worden geleid door het moderamen, waarin een preses (voorzitter) en een scriba (secretaris) en eventueel een assessor (bijzitter of helper) zitting hebben. 

Ons moderamen bestaat uit 2 predikanten, 2 ouderlingen, 1 diaken en 1 ouderling kerkrentmeester.
Elk jaar worden er verkiezingen gehouden indien er een 4-jarige-functie afloopt.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkelijke vergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen. Een moderamen treedt dus op als een soort dagelijks bestuur.

De voltallige kerkenraad vindt u onder het kopje contact rechts op de balk.

Berichten

  • Gemeente-avond over beleidsplan 8:03 - 05-26 in Gemeentelijke activiteiten

    Woensdag 7 juni 2017 pm 19:30 houdt de kerkenraad een gemeente-avond over het nieuwe beleidsplan, een plan dat houvast geeft om in de praktijk de juiste richting te kiezen en goede...

  • Aangepaste kerkdienst-tijden rondom Kerst 20:03 - 12-19 in Gemeentelijke activiteiten

    Rondom kerst zijn er meer kerkdiensten én zijn deze op afwijkende tijden. Hieronder het overzicht: Zaterdag 24 december 2016 (Kerstnachtdienst) 21.30 uur: ds. J. Holtslag Zondag 25 december 2016 (1e...

  • Gemeenteavond Beleidsplan 6:45 - 09-16 in Agenda

    Op donderdagavond 6 oktober hopen we weer een gemeenteavond te organiseren. Reserveer deze avond alvast in uw en jouw agenda ;-). Als er voor die avond al iets anders in de...