Diana de Loof schoot deze opmerkelijke foto van de kerktoren, vlak voor de VrouwenBijbelStudie-ochtend.