Historische weetjes

DAnsichtkaart van de Hervormde Kerk te Giessenburge Hervormde Kerk (Kerkweg 1, 3381 KJ) staat in het hart van Giessenburg, direct aan de kruising tussen de twee oudste wegen van Giessenburg: de Dorpsstraat en de Kerkweg.
De kerk is gebouwd rond 1450. Het middenschip dateert echter van veel latere datum.
De kerk kent in zijn interieur een aantal zichtbare details, die te maken hadden met de Heren van Giessenburg, zoals de rouwborden en een grafkelder.

De naam Giessenburg
De gemeente Giessenburg ontstond per 1 januari 1957 door samenvoeging van de voormalige gemeenten Peursum, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudekerk.
De naam Giessenburg is afgeleid van het oude adellijke kasteel, de Giessenburght.
Giessenburght is in de loop der jaren in het bezit geweest van vele families: de families Van Brederode, Van Gent, Van Wena en Van Drenckwaert.
U vindt deze namen nog terug in de Giessenburgse straatnamen.

De Giessen
Het riviertje De Giessen is nu een lieflijk binnenwater. Vroeger had ze venijnige korte bochten door het land geslagen en regelmatig brak ze door de gebrekkige bedijkingen heen. Daardoor onstonden wielen. De wiel aan de Doetseweg is ontstaan in het jaar 1553 bij een dergelijke dijkdoorbraak. Het Pinkeveer is nu een voetgangers- en fietsbrug over de Giessen. Vroeger was het een belangrijke verbinding in de route Gouda-Schoonhoven-Gorinchem. Het begon ooit als een echt veer Mens en dier maakte er de overtocht mee. En ook de postkoets, die van Gorinchem naar Gouda reed, deed Pinkeveer aan als pleisterplaats en vervolgde de route via de Postkade. Later kwam er een tolbrug. Naast de brug stond het tolhuis. Voor de giessenburgse voorvaderen een belangrijke plaats in het alledaagse leven.Het was dé uitgaansmogelijkheid in vroeger dagen.

De Kerk
In de Nederlands Hervormde Kerk is een grafkelder waarin de Heren van Giessenburg zijn begraven. Ook zijn in deze kerk prachtige rouwborden te bezichtigen. Deze behoren toe aan de erfgename van de heer van Giessenburg, die deze borden in bruikleen heeft gegeven.

Interieur
De kerk heeft enkele opvallende rouwborden in de kerk hangen. Ook de in het midden hangende preekstoel is noemenswaardig.

giessenburg_2

Rouwborden
In de kerk hangen diverse rouwborden voor familie De Boodt.

 

Rouwbord\

Grafkelder
Ook bevindt er zich een grafkelder in de kerk, sinds de verplaatsing van het orgel echter niet meer direct zichtbaar.

giessenburg_3

 

 

Buurmans Grond

Zo werd het stuk grond genoemd waarop de Nieuwe Rank is gebouwd.
Er stond een oude (onbewoonbaar verklaarde) boerderij die volledig hersteld en opgenomen is in de Rank.
Hieronder een filmpje en fotogallerij met beeldmateriaal:

 

 

Berichten

 • Berichten “Uit de oude doos” 10:58 - 08-19 in Uit de oude doos

  Vanochtend zijn de berichten “Uit de oude doos” weer toegevoegd aan de website. U vindt deze via Nieuws > Historische weetjes > Uit de oude doos.

 • Uit de oude doos: 1805 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1805.Er is weinig te melden van dit jaar. de grbruikelijke zaken worden afgehandeld. Verkiezing op 1 januari,en 30 januari diakonie rekening. Op 7 april doen 10 mensen belijdenis van hun...

 • Uit de oude doos: 1819 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  27 april 1819Artikel 2 Daar wordt melding gedaan dat, de kerkeraad met eenstemmigheid van stemmen opnieuw over wil gaan tot het beroepen van een predikant. Men verzoekt om handopening van...

 • Uit de oude doos: 1819 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  In de vergadering van julij is er een beroep uitgebracht op Ds. Stenfert- Kroese. Verder kan ik daar niets van vinden. Maar in de vergadering van september lees ik het...

 • Uit de oude doos: 1800 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  Het jaar 1800.Er is een schrijven van de synode van Zuid-Holland te Gorkum .Dit betreft een al eerder aan de orde geweest zijnde verhandeling,welke gaat over de catechiseermeesters ,en oefening...

 • Uit de oude doos: 1851 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1851.22 maart Het is een korte vergadering. De diakonie rekening wordt behandeld. Er is een overschot van f. 165, 81. Dan staat er op het zelfde blad vermeld de vergadering...

 • Uit de oude doos: 1810 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1810.In de vergadering van 1 januari werd verkoren tot ouderling broeder Dirk van Vreeswijk,en Gerrit Huisman tot diaken.Van broeder Vreeswijk is er een schrijven ontvangen,welke ik zal opschrijven.Aan de eerwaarde...

 • Uit de oude doos: 1802 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1. januari 1802 De gebruikelijke kerkeraads vergadering tot verkiezing van genomineerde leden.Als ouderling werd verkoren Pieter Pierhagen, en tot diaken Klaas den Hartog. Op 3 febr. werd de diakonie rekening...

 • Uit de oude doos: 1818 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1818.Na het overlijden van ds. Chr. Diemont wordt op 30 september kerkeraad gehouden. D Artikel 1 De consulent laat weten waarom deze vergadering wordt gehouden,en opend met den gebeden. art....

 • Uit de oude doos: 1798 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

   Er is kerkvisitatie gedaan door de predikanten Hardeveld ,en Nagel,na bevraging is alles in orde bevonden.Er is een synodaal schrijven den dato 17 julij van het administratig bestuur van Holland,wat...

 • Uit de oude doos: 1832 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1832Handelingen des kerkeraads van Giessen-Nieuwkerk en thevens van Slingeland,onder de bediening van Do .J.M. Spoor. Dat J.M.Spoor de vereiste aprobatie op de op hem uitgebraghte benoeming van 9 nov. ontvangen...

 • Uit de oude doos: 1796 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  Er is een vervolg uit de acte van 10 febr. 1796Verder bericht de preses,dat hij ingevolge de afspraak van zondag met de broeders drie personen den volgende dag had doen...

 • Uit de oude doos: 1796 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  17 Maart 1796In deze vergadering vind de afrekening plaats,door de afgaande armmeester Cornelis van Duuren.Een tekort van f.85-15-2 was er ontstaan. Verder werd er bij den kerkeraad gesproken over het...

 • Uit de oude doos: 1796 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

   U heeft wel begrepen dat wij midden in de tijd v.d. verlichting zitten,en onder de druk van Napoleon.Ook de kerk kan daaraan niet ontkomen.Wij komen daar nog wel wat van...

 • Uit de oude doos: 1792 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

   Wij zullen het verslag uit 1792 weer vervolgen. Deze acte is van de vergadering van 23 augustus 1792.Het volgende staat te lezen. In deeze vergadering compareren ook alle de leden,...