In de “Uit de oude doos” staan leuke, interessante of wetenswaardige momenten uit de kerkenraadsnotulen.
Deze zijn herschreven door Daan Overduin.

Een overzicht van deze berichten krijgt u via deze link: category/nieuws/historische-weetjes/uit-de-oude-doos/.

Berichten

 • Berichten “Uit de oude doos” 10:58 - 08-19 in Uit de oude doos

  Vanochtend zijn de berichten “Uit de oude doos” weer toegevoegd aan de website. U vindt deze via Nieuws > Historische weetjes > Uit de oude doos.

 • Uit de oude doos: 1805 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1805.Er is weinig te melden van dit jaar. de grbruikelijke zaken worden afgehandeld. Verkiezing op 1 januari,en 30 januari diakonie rekening. Op 7 april doen 10 mensen belijdenis van hun...

 • Uit de oude doos: 1819 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  27 april 1819Artikel 2 Daar wordt melding gedaan dat, de kerkeraad met eenstemmigheid van stemmen opnieuw over wil gaan tot het beroepen van een predikant. Men verzoekt om handopening van...

 • Uit de oude doos: 1819 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  In de vergadering van julij is er een beroep uitgebracht op Ds. Stenfert- Kroese. Verder kan ik daar niets van vinden. Maar in de vergadering van september lees ik het...

 • Uit de oude doos: 1800 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  Het jaar 1800.Er is een schrijven van de synode van Zuid-Holland te Gorkum .Dit betreft een al eerder aan de orde geweest zijnde verhandeling,welke gaat over de catechiseermeesters ,en oefening...

 • Uit de oude doos: 1851 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1851.22 maart Het is een korte vergadering. De diakonie rekening wordt behandeld. Er is een overschot van f. 165, 81. Dan staat er op het zelfde blad vermeld de vergadering...

 • Uit de oude doos: 1810 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1810.In de vergadering van 1 januari werd verkoren tot ouderling broeder Dirk van Vreeswijk,en Gerrit Huisman tot diaken.Van broeder Vreeswijk is er een schrijven ontvangen,welke ik zal opschrijven.Aan de eerwaarde...

 • Uit de oude doos: 1802 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1. januari 1802 De gebruikelijke kerkeraads vergadering tot verkiezing van genomineerde leden.Als ouderling werd verkoren Pieter Pierhagen, en tot diaken Klaas den Hartog. Op 3 febr. werd de diakonie rekening...

 • Uit de oude doos: 1818 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1818.Na het overlijden van ds. Chr. Diemont wordt op 30 september kerkeraad gehouden. D Artikel 1 De consulent laat weten waarom deze vergadering wordt gehouden,en opend met den gebeden. art....

 • Uit de oude doos: 1798 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

   Er is kerkvisitatie gedaan door de predikanten Hardeveld ,en Nagel,na bevraging is alles in orde bevonden.Er is een synodaal schrijven den dato 17 julij van het administratig bestuur van Holland,wat...

 • Uit de oude doos: 1832 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  1832Handelingen des kerkeraads van Giessen-Nieuwkerk en thevens van Slingeland,onder de bediening van Do .J.M. Spoor. Dat J.M.Spoor de vereiste aprobatie op de op hem uitgebraghte benoeming van 9 nov. ontvangen...

 • Uit de oude doos: 1796 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  Er is een vervolg uit de acte van 10 febr. 1796Verder bericht de preses,dat hij ingevolge de afspraak van zondag met de broeders drie personen den volgende dag had doen...

 • Uit de oude doos: 1796 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

  17 Maart 1796In deze vergadering vind de afrekening plaats,door de afgaande armmeester Cornelis van Duuren.Een tekort van f.85-15-2 was er ontstaan. Verder werd er bij den kerkeraad gesproken over het...

 • Uit de oude doos: 1796 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

   U heeft wel begrepen dat wij midden in de tijd v.d. verlichting zitten,en onder de druk van Napoleon.Ook de kerk kan daaraan niet ontkomen.Wij komen daar nog wel wat van...

 • Uit de oude doos: 1792 10:27 - 08-19 in Uit de oude doos

   Wij zullen het verslag uit 1792 weer vervolgen. Deze acte is van de vergadering van 23 augustus 1792.Het volgende staat te lezen. In deeze vergadering compareren ook alle de leden,...