Tienercatechisatie (13-16)

Elke maandagvond vanaf 19.15 uur inloop in zaal 6 en 8 van de Rank, we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur.
Elke dinsdagvond vanaf 19.15 uur inloop in zaal 6 en 8 van de Rank, we beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 20.30 uur.

De lesonderwerpen komen uit de methode “Follow Me Next” van de HGJB. Dit is een multimediale methode voor mentorcatechese. Eerst wordt voor de hele groep een presentatie gegeven. Daarna wordt er in kleinere groepen onder begeleiding van een mentor verder gesproken. Vanwege de toch al grote bandbreedte van deze leeftijdsgroep, de inhoud van het lesmateriaal en de sluiting is het niet de bedoeling dat de brugklassers deze catechese volgen.      

Als mentoren werken aan de catechese de volgende personen als nu gepland mee:

Maandagvond, Ds. Holtslag, De Rank
Theo Terlouw                            Kerkhoflaan 17                          Tel. 652292
Nico de Bruijn                          Joh. de Kreijstraat 14                Tel. 654168
Hanneke Hakkesteegt            Van Marlotstraat 18                    Tel. 06-30022131
Dinella Visser                           Kerkweg 8a                                  Tel. 653564

 

Dinsdagavond, Ds. Holtslag, De Rank
Hubert Schippers                      Doetseweg 64a                            Tel. 652160
Marianne van Veldhuizen           Muisbroekseweg 26                Tel. 654788
Maartje van Druten                    Wilhelminalaan 72                    Tel. 06-47151414