Kindercrèche - Hervormd Giessenburg

Kindercrèche

Kindercrèche informatie

Voor kinderen tot en met groep 2 van de basisschool wordt er kinderoppas tijdens de
de morgendiensten georganiseerd; zodat ouders in de gelegenheid zijn
om (met overige kinderen) de kerkdienst bij te wonen.
0 tot en met 1 jaar zaal: 3
2 tot en met 3 jaar zaal: 2
Groep 1 en 2 basisschool zaal:5

In de laatst genoemde leeftijdsgroep wordt een Bijbelverhaal verteld en een
bijpassende verwerking gemaakt.

Contactpersoon kinderen 0 tot en met 3 jaar
Angela de Wit,  Giessenlaan 30,                     telefoon: 0184-741073
Marieke Kool,   Van Hardenbroekstraat 9,  telefoon: 0184-633836

Contactpersoon kinderen basisschool groepen 1 en 2
Margreet van Genderen,  Van Delftstraat 30,    Tel. 741030
Thea Verspuij,   W. de Zwijgerlaan 14,  Tel. 653524

Avondmaalscrèche
Tijdens de Avondmaalsdiensten is er voor de kinderen uit
de kerk (t/M groep 8 ) Avonmaalscreche.
Na de eerste tafel geeft de dominee de gelegenheid aan de kinderen om naar
de Rank te gaan. Daar wordt onder leiding van een team van vrijwilligers, met elkaar
doorgepraat over het Avondmaal en/of over de preek.
Vanaf komend jaar doen we dat via de methode ‘sAmen’.
Daarna wordt er nog een verwerking gedaan. Als de kerk uit is,
kunnen de ouders hun kinderen uit de Rank ophalen.