Hervormde Vrouwen Dienst

Onze gemeente is verdeeld in Wijk West en Wijk Oost. Deze zijn weer onderverdeeld in 11 wijken en de verzorgings- en verpleeghuizen. Er zijn 2 dames per wijk en 2 dames voor de verzorgings- en verpleeghuizen actief. Deze wijkdames vormen de Hervormde Vrouwendienst (HVD).

De vraag is: “Wat wordt er van een HVD/dame verwacht” ? Belangrijk is dat wij voorop stellen dat het doel van deze bezoeken niet in eerste instantie is om geestelijke gesprekken met de mensen te voeren. Veel meer staat in deze bezoeken het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop. Veel alleenstaanden hebben vooral behoefte om met iemand over allerlei dingen te praten die hen bezig houden. Een luisterend oor is dan het belangrijkste. Wel mag het natuurlijk duidelijk zijn dat de HVD/dames op bezoek komen namens de Gemeente. U kunt dit bijvoorbeeld bij het maken van de afspraak duidelijk zeggen. Het is verder van belang dat de bezoekdame een soort “antennefunctie” vervult. Veel mensen geven bepaalde situaties, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of ziekte thuis, niet door. Maar ook als mensen erg in de put zitten, bellen ze niet zomaar de dominee of de wijkouderling. In dit soort situaties is het belangrijk, dat de HVD/dame de wijkouderling over de situatie inlicht of navraagt of hij hiervan op de hoogte is.

De vaste (wijkgebonden) taken van de HVD/dames zijn:

  1. Alle nieuw ingekomen bewoners van de wijk een welkomstbloemetje te brengen. Aan deze nieuwe bewoners zal ook een recente gemeentegids worden aangeboden. Bij deze bezoekjes zal geprobeerd worden om te weten te komen of de mensen bezoek van de kerk willen of niet. Deze informatie zal dan aan de wijkouderling en/of predikant worden doorgegeven. J. de Jong- Zwijnenburg levert de adressen aan.
  2. Het blad “Lichtspoor” bij ouderen (70 jaar en ouder) te bezorgen.
  3. De gemeenteleden van 70 jaar en ouder worden 2 tot 3 maal bezocht per jaar. Bij weduwen en weduwnaren zou dit bezoek bijvoorbeeld rond de datum van het overlijden van de echtgeno(o)t(e) kunnen plaatsvinden.
  4. Wanneer oudere gemeenteleden wat langer in het ziekenhuis verblijven, zullen deze ook door de HVD/dames worden bezocht.
  5. Bij overlijden in de wijk de familie condoleren.
  6. Ook bij langdurig zieken kan, in overleg, af en toe een bezoek worden gebracht.

De verschillende taken van de HVD/dames zullen in onderling overleg over de 2 dames, die per wijk werken, worden verdeeld. Indien nodig kan een diaken worden ingeschakeld die volgens de lijst bij de wijk hoort.

Mw.C.Wols, mw N. v d Bosch, mw G.van Bemmel-v/den Berg , mw J.Vonk- van Dam, mw.J.Pladdet en mw.P.Dame verzorgen de Kerst- en Paasmiddagen voor ouderen en belangstellenden.

Er is besloten één keer per jaar bij elkaar te komen en wel in november. Er zal dan getracht worden er een avond met een thema van te maken.

 

Contactpersoon voor de HVD: ??

 

Berichten in deze categorie: