Vrouwenbijbelstudie

* Komend seizoen gaan we verder met Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus met behulp van het boekje ‘In gesprek’. Geschreven door ds. H.J. van der Veen.

* Jezus heeft in Zijn leven op aarde veel mensen ontmoet. Hij voerde boeiende gesprekken die getuigden van grote wijsheid en bewogenheid. Niet zelden kwam het hele leven aan de orde. Deze ontmoetingen kunnen ons veel leren en leveren voldoende gespreksstof op.

* In dit boek worden zeven ontmoetingen besproken.
Ontmoetingen met een geleerde man, een dorstige vrouw, een wanhopige moeder, een op heterdaad betrapte zondares, een nieuwsgierige koning, een gelukkige mis-dadiger en een ongelovige gelovige. ‘In gesprek’ wil ons laten ontdekken dat Jezus ook nu met ons in gesprek gaat. Hij spreekt ons immers aan, in Zijn Woord, door de prediking, in ontmoetingen met anderen. En terwijl Hij dat doet, probeert Hij ons hart te raken en ons leven te veranderen.

* Mocht je hier graag meer over willen weten, dan nodigen we je van harte uit om eens per maand, op dinsdag- of donderdagmorgen, naar de Rank te komen en samen met ons deze Bijbelgedeelten te bespreken en te bestuderen.

* Tussen 09.00 en 09.15 uur verwelkomen wij u en jou met koffie en thee. Tijdens dit inloopkwartiertje kunnen er kaarten geschreven worden. De ochtenden worden ongeveer 11.20 uur afgesloten.

We komen in zaal 5 van de Rank bijeen D.V.: 

dinsdag   4 september Startmorgen
dinsdag   9   en donderdag   11 oktober Studie 4
dinsdag   6  en   donderdag 8 november Studie 5
dinsdag   11 en donderdag   13 december Studie 6
dinsdag 15 en donderdag 17 januari Studie 7
dinsdag 12 en donderdag 14 februari
dinsdag 12   en donderdag 14 maart
                             donderdag 11 april Afsluitmorgen

Om de kosten te dekken wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd.

Een hartelijke groet van de stuurgroepleden:

Frida Bogerd, Julia den Hollander, Dianne de Looff, Marrie den Uil, Tineke Vollmüller, Trudi Zijderveld en Geertje Overduin

Berichten in deze categorie:
31 augustus 2018 ⯈  Vrouwenbijbelstudie: Startmorgen 4 september
31 augustus 2018 ⯈  Vrouwenbijbelstudie: seizoen 2018 – 2019
30 augustus 2017 ⯈  Vrouwenbijbelstudie: seizoen 2017 – 2018
25 april 2016 ⯈  25 jaar Vrouwenbijbelstudie