Komende zondagmorgen zingen we het Lutherlied. Dit lied past niet op de Nieuwsbrief, maar staat wel in de HSV met psalmen. Als u die niet heeft is het een optie om de tekst te printen en mee te nemen naar de kerk of het op de telefoon te zetten..

Een vaste burcht

1 Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

2 Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!