In verband met het corona virus is ook deze avond afgelast. Mogelijk zal deze op een later moment gehouden worden.

Als kerkenraad hebben we op 27 november jl. onder leiding van Herman van Wijngaarden, werkzaam voor de HGJB en deskundige op dit gebied, over homoseksualiteit nagedacht. Onder andere kwamen thema’s als “Jezus over seksualiteit”, “welke signalen zenden wij uit” en “homoseksualiteit en de christelijke gemeente” aan de orde.

Op DV donderdag 19 maart organiseren we een avond voor de hele gemeente, wederom onder leiding van dhr. van Wijngaarden. Hij geeft ons stof tot nadenken, zal ons belangwekkende informatie verstrekken en al doende krijgen we een kader mee om elkaar in de volle breedte van de gemeente te respecteren en liefdevol met elkaar om te gaan.

Welkom aan alle belangstellenden. Mocht u mensen in uw omgeving, ook niet-gemeenteleden, kennen die eveneens geïnteresseerd zijn nodig hen dan gerust uit.

Donderdagavond 19 maart. De Rank, zaal
Aanvang 20:00 uur