Diaconie

Diaconaat betekent letterlijk: Dienst. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Diaconaat is ons handelen dat gericht is op het voorkomen, opheffen of verminderen van sociaal-maatschappelijke nood van mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. We zijn geroepen om iedereen bij te staan die hulp nodig heeft, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor. Zij proberen de gemeente te motiveren en toe te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4: 12). Zij doen diaconaat met de gemeente, niet in plaats van de gemeente.

Met de binnenkomende gelden is er aandacht voor:

  • De (eigen) directe omgeving. Geloofsgenoten/kerkleden, buren en plaatsgenoten.
  • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in eigen land.
  • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in de wereld.

Financiën en giften

Giften voor de diaconie aangekondigde projecten en noodhulp kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 t.n.v. diaconie NH kerk Giessenburg & Neder-Slingeland onder vermelding van het doel.

Personen

In de diaconie zitten de volgende personen:

  • Jan Verspuij             voorzitter
  • Joost Dijkgraaf        secretaris
  • Jaap van Oenen       penningmeester
  • Erk Donk                  wijkdiaken
  • Jeroen Koekkoek     jeugddiaken

Heeft u een vraag of wilt u contact met de diaconie? Dat kan via het volgende email adres: diaconie@hervormdgiessenburg.nl. Of u neemt contact op met een van de diakenen:

Adressen en taakverdeling:

J.D. Verspuij

J.D. Verspuij

Voorzitter

Bovenkerkseweg 3a 3381 KA Giessenburg 06-53784406 janverspuij@gmail.com

J.G. Dijkgraaf

J.G. Dijkgraaf

Secretaris en wijkdiaken Oost

Van Brederodestraat 26 3381 BC Giessenburg 06-12762100 jdijkgraaf@hervormdgiessenburg.nl

J.M. van Oenen

J.M. van Oenen

Penningmeester

Peursumseweg 9 3381 KT Giessenburg 06-12942021 penningmeester@hervormdgiessenburg.nl

J.M. Koekkoek

J.M. Koekkoek

Jeugdleider (jeugddiaken)

Van Wenastraat 2 3381 BL Giessenburg 06-10378492 j.koekkoek10@kpnplanet.nl

E. Donk

E. Donk

Wijkdiaken West

Lijnbaan 17 3381 AS Giessenburg 06-34573542 erikdonk77@gmail.com

 

Berichten in deze categorie

17 maart 2020 ⯈  Omzien naar elkaar en aanbieding hulp
21 januari 2020 ⯈  Zien en gezien worden
14 mei 2019 ⯈  Update World Servants