Vanaf 12 maart heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus in ons land tegen te gaan.

Iedereen wordt aangeraden om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en sociaal contact te mijden. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen dienen te worden afgelast.

Kerkdiensten met minder dan 100 kerkgangers zijn ook niet zonder risico op besmetting.

Het moderamen van de kerkenraad heeft afgewogen hoe met deze maatregelen om te gaan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het volgen van de aanbevelingen van de overheid en de PKN om onnodig contact te vermijden en zodoende bij te dragen aan het beperken van de verspreiding van het virus. 

De zondagse erediensten t/m 31 maart.

Betreffende de kerkdiensten is besloten om de dienstenniet open te stellen voor de gemeenteleden en gasten. Wel willen we de diensten graag door laten gaan met de dienstdoende predikant in verbondenheid met de gemeente. Om als gemeente, juist ook in deze tijd, ons te richten op God en met Hem en elkaar verbonden te blijven in Woord  en gebed.

De diensten (om 9.30 en 18.30 uur) zijn voor iedereen  te beluisteren of in beeld te volgen via de website https://www.hervormdgiessenburg.nl/  (klik op de koppeling naar de kerkdienst) of www.kerkomroep.nl/, onder Giessenburg, HG Giessen-Nieuwkerk.  Er is geen toegangscode nodig.

De nodige mededelingen zullen voor de dienst worden gedaan en er wordt rekening gehouden met degenen die thuis luisteren en meekijken.

Er komt veel op ons af. Laten we elkaar aanmoedigen om in deze onzekere tijden onze hoop en verwachting op God te stellen. Door Christus zijn we overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van Gods Liefde. (Rom. 8: 38-39).

En laten we bidden: voor allen die – hoe dan ook – door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen en voor afwegingen die moeten worden gemaakt.  

Bijeenkomsten in De Rank en andere activiteiten.

Voor zondag, 15 maart, is er geen zondagsschool.

De Nieuwsbrief wordt wel gemaakt en verzonden en geplaatst op de website.

Op maandagavond, 16 maart overlegt de kerkenraad over maatregelen betreffende de diverse activiteiten, contacten en bijeenkomsten.

Besluiten worden zo goed als mogelijk doorgegeven.

N.B. De catechisaties van 16 en 17 maart komen te vervallen.

Mededelingen worden zoveel mogelijk geplaatst  op de site en in de Zaaier en de Nieuwsbrief.

Belangrijke opmerkingen, vragen kunt u/jij o.a. doorgeven via scriba@hervormdgiessenburg.nl

Verzoek: Deze informatie graag zoveel mogelijk verspreiden en communiceren.