Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Nederlandse Hervormde Mannenvereniging op G.G. “Onderzoekt de Schriften”

Op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen, nodigen we een ieder uit, voor wie de opdracht van het onderzoek van de Schriften een serieuze vraag geworden is.       Soli Deo Gloria

 

Vergader rooster 2018 / 2019 

Te houden op D.V. woensdagavond in zaal 3 van “De Rank”,  aanvang 19.45 uur

 

Datum Bijbelgedeelte Samenvatting Inleider
772 19-09-2018 Filippenzen 1 Opschrift en groet

Paulus dankzegging

Vruchten van Paulus gevangenschap

Ds. M. Dubbelman
773 03-10-2018 Hervormde Vaan HV  September Allen/C.Toet
774 17-10-2018 Filippenzen 1 vermaning tot standvastigheid Pl.G.Rietveld
775 31-10-2018 Hervormde Vaan HV Oktober Allen/LC Boer
776 14-11-2018 Filippenzen 2 Vermaning tot eensgezindheid Fl v.d. Rhee
777 28-11-2017 Hervormde Vaan HV November Allen/A.de Krey
778 12-12-2017 Filippenzen 2 De zending van Timoteus en Epafroditus W.Kwakernaak
13-12-2017 Gecombineerde kerst bijeenkomst
779 09-01-2019 Hervormde Vaan HV december 2018 Allen/Pl Meerkerk
780 23-01-2019 H.C. zondag 7 Van des mensen verlossing

Vraag   en antwoord 20 tot en met 23

H. Rietveld
781 06-02-2019 Hervormde Vaan HV Januari 2019 Allen L.C. Boer
782 20-02-2019 Filippenzen Waarschuwing tegen valse leraars

De Christelijke volkomenheid

Ds.J. Holtslag
783 06-03-2019 Hervormde Vaan HV februari 2019 Allen/L.C.Boer
784 20-03-2019 Filippenzen 4 Vermaning

Paulus dankt voor gaven. groet en zegenbede

P.A.Vlok
785 03-04-2019 Vrij onderwerp Dordse Leerregels C.Toet
786 17-04-2019 Hervormde Vaan HV en bespreking rooster 2020 Allen