Vrouwenbijbelstudie

Elisa was leerling en opvolger van de profeet Elia. De levensloop van Elisa is terug te vinden in de Bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Met behulp van het boekje ‘Elisa – Dichter bij God’ van ds. W.J. Dekker, willen we komend seizoen graag meer over hem te weten komen. Dit boekje is verschenen in de reeks ‘Luisteroefeningen’. De naam ‘Elisa’ betekent: mijn God is redder. Het is een naam die klinkt als een belofte; in de geschiedenissen van Elisa gaat het om de openbaring van de levende God. Hij maakt die naam steeds opnieuw waar. De Bijbelstudies over Elisa zijn geschreven met het oog op de praktijk van het christelijke leven. Door uitleg, vragen en gesprekspunten wordt geprobeerd om de betekenis van de woorden van de Schrift op het spoor te komen en te ontdekken wat God ons in deze tijd te zeggen heeft. Vandaar ook de ondertitel ‘Dichter bij God’. * Mocht je hier graag meer over willen weten, dan nodigen we je van harte uit om eens per maand, op dinsdag- of donderdagmorgen, naar De Rank te komen en samen met ons, na een eigen voorbereiding, de Bijbelgedeelten te bespreken en te bestuderen. * Tussen 09.00 en 09.15 uur verwelkomen wij u en jou met koffie en thee. Tijdens dit inloopkwartiertje kunnen er kaarten geschreven worden. De ochtenden worden ongeveer 11.20 uur afgesloten. * De Startmorgen is D.V. donderdag 19 september. Deze morgen is Hermineke Vonk uit Goudriaan bij  ons te gast. Zij gaat voor ons een inleiding over Elisa verzorgen.  Iedereen, ook niet-leden, is van harte welkom. We komen in de Rank bijeen D.V.: 
donderdag 19 september Startmorgen
dinsdag 15 en donderdag 17 oktober Studie 1
dinsdag 12 en donderdag 14 november Studie 2
dinsdag 10 en donderdag 12 december Studie 3
dinsdag 14 en donderdag 16 januari Studie 4
dinsdag 11 en donderdag 13 februari Studie 5
dinsdag 10 en donderdag 12 maart Studie 6
dinsdag 7 april Afsluitmorgen
Om de kosten te dekken wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. Een hartelijke groet van de stuurgroepleden: Frida Bogerd, Julia den Hollander, Dianne de Looff, Marrie den Uil, Tineke Vollmüller, Trudi Zijderveld en Geertje Overduin

Berichten in deze categorie

6 september 2019 ⯈  Vrouwenbijbelstudie: seizoen 2019 – 2020